Besprek Bärbel Dinkelaker, Lebensbedingungen europäischer Kleinsprachen [Review of: (2002) Lebensbedingungen europäischer Kleinsprachen]

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)154-158
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume56
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit