Besprek: Bartje Abbo-Tilstra, Om de sûnens fan it Fryske folk [Review of: (2002) Om de sûnens fan it Fryske folk (Diss.UVA)]

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)194-197
TijdschriftIt Beaken
Volume65
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit