Besprek: C. Vlas, Hulpbetoon en afwering (Diss. RUG) [Review of: (2001) Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980]

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)174-178
TijdschriftIt Beaken
Volume64
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit