Besprek: Daniël Broersma, Het wonderland achter de horizon [Review of: (2005) Daniël Broersma, Het wonderland achter de horizon]

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)313-317
TijdschriftIt Beaken
Volume70
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit