Besprek De smalle marge [Review of: (1994) De smalle marge. Een exemplarisch praktijkonderzoek naar het ontwikkelen van een beïnvloedingsmethode voor maatschappijkritische politiek actieve groepen]

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)318-320
TijdschriftIt Beaken
Volume57
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit