Besprek Engelen in Oudehorne (Diss. RUG, 2010) [Review of: (2010) Engelen in Oudehorne]

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

283 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)291-299
TijdschriftIt Beaken
Volume72
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit