[Besprek fan: Nieuwe Encyclopedie van Fryslân]

P. Duijff, P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)106-125
Aantal pagina's20
TijdschriftIt Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy
Volume79
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 10 apr. 2018

Citeer dit