Besprek: Geschichte Nordfrieslands [Review of: A. Bantelmann (1995) Geschichte Nordfrieslands]

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)202-205
TijdschriftIt Beaken
Volume58
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit