Besprek: Handbuch der mitteleuropäischen Sprachminderheiten [Review of: R Hinderling (1996) Handbuch der mitteleuropäischen Sprachminderheiten]

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

97 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)52-53
TijdschriftIt Beaken
Volume59
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit