Besprek: J. P. A. Louman, Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970 [Review of: (2007) Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970]

P. Hemminga, H. Ehrhardt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

124 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)122-128
TijdschriftIt Beaken
Volume69
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit