Besprek Jacob van der Bij/Renze W. Valk, Fries in het voortgezet onderwijs, een Echternachse processie [Review of: (2005) Fries in het voortgezet onderwijs, een Echternachse processie]

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)182-188
TijdschriftIt Beaken
Volume68
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit