[Besprek: Joep Leerssen (red.) met ondersteuning van Anne Hilde van Baal† en Jan Rock, Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's6
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume70
StatusGepubliceerd - dec. 2021

Citeer dit