Besprek: Kerst Huisman, Tusken Fryske dream en Nederlânske macht [Review of: (2003) Tusken Fryske dream en Nederlânske macht]

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)197-202
TijdschriftIt Beaken
Volume65
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit