Besprek "Lange oanrin" [Review of: K Zondag (2011) Lange oanrin, koarte sprong. Twatalich ûnderwiis yn Fryslân tusken 1800 en 1980.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)198-199
TijdschriftIt Beaken
Volume73
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit