Besprek Linguistic Landscapes in the Netherlands (Diss. UvA) [Review of: Loulou Edelman (2010) Linguistic Landscapes in the Netherlands. A study of multilingualism in Amsterdam and Friesland.]

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)178-184
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume59
Nummer van het tijdschrift3-42
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit