Besprek Lokkich Fryslân [Review of: M Knibbe (2006) Lokkich Fryslân : Landpacht, arbeidsloon en landbouwproductiviteit in het Friese kleigebied, 1505-1830]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

80 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)139-141
TijdschriftIt Beaken
Volume72
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit