Besprek "Myn herder" [Review of: J. van der Kooi (2011) Myn herder is myn redder. Rijm in Friesland / Frysk Folksrym. Een overzicht.]

F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)195-197
TijdschriftIt Beaken
Volume73
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit