Besprek [Review of: H.L. Cox (2007) Alle beetjes helpen. Nederlandse, Friese en Vlaamse wellerismen. Een compendium.]

F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)51-54
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume1-2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit