Besprek [Review of: Ph. H. Breuker (2013) Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland]

W. Bergsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)13-14
Aantal pagina's2
TijdschriftWjerklank : Tydskrift fan it Obe Postma Selskip
Volume8
Nummer van het tijdschrift15
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit