Bespreking [Review of: C. van Bree (2008) Oorsprongen van het Stadsfries]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)161-165
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume58
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit