Bespreking [Review of: M. Everard. De Minotaurus onzer zeden. Multatuli als heraut van het feminisme]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume2011
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit