Bespreking [Review of: P. Longerich (2009) Himmler. Hitler's belangrijkste handlanger; (2009) Fout en niet Goed. de vervolging van collaboratie en verraad na de Tweede Wereldoorlog]

P. Romijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftOpenbaar Bestuur
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit