Bespreking van: Benjamin Roberts. Sex and Drugs before Rock 'n Roll: Youth Culture and Masculinity during Holland's Golden Age. Amsterdam: AUP, 2012

H.W. Roodenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

86 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftDe Zeventiende Eeuw
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit