Bespreking van Bruce S. Eastwood, Ordering the Heavens. [Review of: B.S. Eastwood (2007) Ordering the Heavens. Roman Astronomy and Cosmology in the Carolingian Renaissance]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)298-299
TijdschriftStudium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit