Bespreking van Burger (2014): Monsterlijke Verhalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)232-237
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor Taalbeheersing
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit