[Bespreking van] 'Dat gy mij niet vergeet'. Correspondentie van vrouwen in de zeventiende en achttiende eeuw. Red. Annemarie Armbrust, Marguérite Corporaal e.a. [Review of: A., M. Armbrust, Corporaal, e.a (2006) 'Dat gy mij niet vergeet. Correspondentie van vrouwen in de zeventiende en achttiende eeuw.]

A. Kets-Vree

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)241-243
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume124 (2008)
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit