Bespreking van Hessel de Walle, De mannen van de Overval: Heroïek en tragiek in 26 levensverhalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)226-233
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume100
StatusGepubliceerd - dec. 2020

Citeer dit