Bespreking van het boek "Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1500-1950, J. Bieleman (1992)"

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit