Bespreking van het boek "Merchants and revolution, R. Brenner (1993)"

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit