Bespreking van het boek "Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat, H.A. Diederiks (1994)"

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit