Bespreking van "J.M. van der Horst (2008) Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis". [Review of: (2008) Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

258 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)130-138
TijdschriftIt Beaken
Volume72
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit