Bespreking van: KriegsVolksKunde. Zur Erfahrungsbindung durch Symbolbildung [Review of: G. Korff (2005) KriegsVolksKunde. Zur Erfahrungsbindung durch Symbolbildung]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)96-98
TijdschriftZeitschrift für Volkskunde
Volume105
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit