[Bespreking van] Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1798-1806. Uitgegeven door Marinus van Hattum] [Review of: (2007) Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1798-1806. Uitgegeven door Marinus van Hattum.]

A. Kets-Vree

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)15-16
TijdschriftHet Bilderdijk-museum
Volume25
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit