Bespreking van: Perception of the tone contrast in East Limburgian dialect [Review of: . Perception of the tone contrast in East Limburgian dialect]

B.J.H. Hermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)389-391
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume14
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit