Bespreking van: Perception of the tone contrast in East Limburgian dialects [Review of: . Perception of the tone contrast in East Limburgian dialects]

B.J.H. Hermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)158-164
TijdschriftJaarboek Veldeke
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit