Bespreking van Rik Schutz en Ludo Permentier, Met zoveel woorden. Gids voor trefzeker taalgebruik (2016)

F.J. van der Kuip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTrefwoord
Volumejaargang 2016
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit