Bespreking van: The weak past tense in Dutch and Low Germans [Review of: (2009) The weak past tense in Dutch and Low Germans]

B.J.H. Hermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)170-171
TijdschriftJaarboek Veldeke
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit