[Bespreking van: Tymen Peverelli, De stad als vaderland. Brugge, Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de natiestaat – 1815-1914 (Nijmegen 2019)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)144-151
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume101
StatusGepubliceerd - dec. 2021

Citeer dit