bespreking van "Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal" door Jan Stroop samenst.).

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)299-301
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume121
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit