Besprekingsartikel van A. Hulk Het clitische pronomen 'en': een dwarsdoorsnede van de Franse syntaxis

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

174 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-44
TijdschriftGLOT
Volume6
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit