Besprekingsartikel van R.S. Kirsner The problem of presentative sentences in Modern Dutch

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

68 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-9
TijdschriftGLOT
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit