Best Practices with large Databases on historical Populations

K. Mandemakers, L. Dillon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)207-216
Aantal pagina's10
TijdschriftHistory and Computing
Volume13
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit