Bestaat PTSS? : over trauma, traumacultuur en traumamisbruik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftIcodo-Info
Volume18
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit