Besteed de geesteswetenschappen niet uit!

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)87
Aantal pagina's1
TijdschriftNieuw Letterkundig Magazijn
Volume32
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit