Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit: 'Silent Spring, 50 jaar later'

M.G. Vijver, G.R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)136-143
TijdschriftEntomologische Berichten
Volume73
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit