Bestrijdingsmiddelen niet echt onmisbaar: Opiniepagina

H.A. Udo de Haes , G.R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift24 augustus
StatusGepubliceerd - 24 aug. 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit