Bestrijdingsmiddelenatlas.nl: concentraties in oppervlaktewater in relatie tot landgebruik

G. R. de Snoo, W. L. M. Tamis, M. van t Zelfde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31 S
TijdschriftGewasbescherming
Volume36
Nummer van het tijdschriftSUPP
StatusGepubliceerd - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit