Bestuur versus zending in Noord-Nieuw-Guinea, 1924-1955

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)24-28
TijdschriftTransparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici
Volume3
Nummer van het tijdschrift30
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit