Beta-Arrestin1 regulates gamma-secretase complex assembly and modulates amyloid-beta pathology.

X. Liu, X. Zhao, X. Zeng, K. Bossers, D.F. Swaab, J. Zhao, G. Pei

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)351-356
TijdschriftCell Research
Volume23
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit