Beta- catenin and TCF mediate cell positioning in the intestinal epithelium by controlling the expression of EphB/ephrinB

E. Battle, J.T. Henderson, H. Beghtel, M. van den Born, E. Sancho, G. Huls, J. Meeldijk, J. Robertson, M. van de Wetering, T. Pawson, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

936 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)251-263
TijdschriftCell
Volume111
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit